Cena za elektrinu

redakcia setri.sk

Cena za elektrinu sa určuje u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrickú energiu a objemu odobratej elektrickej energie (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektrickej energie,

zdroj: nazeleno.cz

t. j. platba za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektrickej energie).
V zásade platí, že pri rovnakom objeme odobratej elektrickej energie môže byť pre rozličných zákazníkov rozličná aj cena za elektrinu. Závisí to od tarifného systému a druhu, resp. spôsobu odberu.
U výrobcu, resp. distributéra sa priemerná cena za elektrinu určuje ako podiel súčtu celkových nákladov na výrobu elektrickej energie s primeraným ziskom a objemu dodanej elektrickej energie. Metóda určovania ceny na základe priemerných merných cien a primeraného zisku býva v literatúre označovaná ako cost plus. Túto metódu možno využiť pri regulácii cien monopolného energetického podniku (pozri spravodlivá cena). Okrem tejto metódy možno použiť jednoduchšiu metódu, kde cena za elektrinu závisí od vonkajšieho ekonomického prostredia (inflácia, kurz meny, daňové podmienky), ktorá sa snaží nahradiť neexistujúce alebo len veľmi nedokonalé trhové prostredie v odvetví. Táto metóda sa nazýva cenový strop (price cap regulation). Na konkurenčnom trhu s elektrinou sa pracuje s tzv. cenami okamžitými (dodanými), resp. spotovými. Sú odvodené na základe marginálnych nákladov a sú ovplyvnené okamžitou situáciou na trhu s elektrinou. Používanie pojmov sadzba a tarifa je nejednotné, pretože niekedy je pojem sadzba nadradený pojmu tarifa. Sadzba označuje tarifný systém a tarifa je konkrétna cena elektrickej energie alebo výkonu v EUR za kWh či kW, napr. bytová sadzba s dennou a nočnou tarifou, alebo je to opačne, čo sa javí logickejšie, napr. bytová tarifa s dennou a nočnou sadzbou za odobratú energiu v príslušných časových pásmách.

Ako sa určuje cena za elektrinu na Slovensku

Štruktúra ceny elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti bola do konca roka 2009 regulátorom – Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej úrad) určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňala dodávku elektriny, distribúciu elektriny a ďalšie regulované zložky ceny. Počnúc rokom 2010 úrad určuje osobitne cenu za samotnú dodávku elektriny a osobitne cenu za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny. Vyplýva to z § 20 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dodávateľ elektriny je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny. Zámerom je podporiť rozvoj trhu s elektrinou a zvýšiť ochranu odberateľa elektriny v domácnosti a to najmä tým, že takto stanovené ceny sú transparentné a jednoznačne vymedzené na jednotlivé zložky koncovej ceny. Nemalým prínosom je priama porovnateľnosť sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti medzi rôznymi dodávateľmi elektriny. Konkurencia na trhu s elektrinou existuje iba v samotnej dodávke elektriny. V distribúcii elektriny naďalej existuje monopolné postavenie prevádzkovateľa regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy (odberateľ elektriny nemôže zmeniť odberné miesto) a teda cena za distribúciu elektriny sa pri zmene dodávateľa elektriny nemení.
Podrobnejšie sa o skladbe ceny za elektrinu môžete dočítať napr. aj na stránkach dodávateľa energie.
 
Zdroj: urso.sk/setri.sk

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...