Stane sa z Černobylu najväčšia solárna farma na svete?

solárna farma

Ukrajinská vláda preložila viacerým investorom návrh na využitie plochy okolo Černobylu o veľkosti 6000 hektárov, ktorá by mohla slúžiť ako solárna farma.

Solárna farma na mieste najväčšej jadrovej katastrofy

Po tom ako sa v roku 1986 stala v ukrajinskej jadrovej elektrárni Černobyl najhoršia havária v histórii jadrovej energetiky, začala evakuácia obyvateľov v jej bezprostrednom okolí – 30 km. Dnes je oblasť okolo elektrárne, ktorá bola predtým úplne evakuovaná, rozdelená na dve zóny. V tej prvej žije asi 600 starších ľudí, ktorí sa do oblasti dobrovoľne vrátili a dostávajú peňažný príspevok od štátu, ten im zaisťuje tiež dovoz jedla a vody z nezamorených oblastí. Do druhej, tzv. mŕtvej zóny majú prístup len vedci a exkurzie. Teraz však prichádza ukrajinská vláda so zaujímavým a takmer symbolickým nápadom: chce, aby sa z černobyľskej oblasti stala najväčšia solárna farma na svete, ktorá by mala produkovať energiu z rôznych druhov obnoviteľných zdrojov.

solárna farma

Solárna farma potrebuje investorov

Už dávnejšie zaznievali na Ukrajine otázky ohľadom využitia obrovskej neobývanej plochy okolo Černobylu na priemyselné využitie, ale až teraz, po viac ako 30 rokoch od havárie, pristúpila ukrajinská vláda k zmene názoru ohľadom chránenej oblasti. Podľa nového návrhu by mala byť vybudovaná nová priemyselná oblasť, ktorá ale musí byť vytvorená v súlade so všetkými pravidlami a predpismi radiačnej bezpečnosti vnútri chránenej zóny. Na celkovej ploche 6000 hektárov by mala vzniknúť solárna farma pričom časť z nej by mohla byť využitá na umiestnenie zariadení na produkciu energie a ďalšia časť na energetické plodiny, slúžiace napríklad na produkciu biomasy.  Produkcia obnoviteľnej energie v tejto oblasti je logická z viacerých hľadísk: dostatok pôdy a jej pomerne nízka cena, vybudovaná infraštruktúra, ktorú stačí iba modernizovať a dostatok silného slnečného svetla. Toto všetko sú dôvody, ktoré by mohli viesť tento projekt do úspešnej realizácie a podľa ukrajinského ministra pre energiu už viaceré spoločnosti z USA a Kanady prejavili záujem o potenciál produkcie energie v Černobyle, ale sú stále opatrní kvôli separatistickým konfliktom, napätiu vo vzťahu k Rusku a vysokej miere korupcie. Vyhliadky na úspech sú ale bez investorskej pomoci nízke.

Bude výstavba bezpečná?

Podľa ukrajinskej vlády by mohla táto solárna farma produkovať až 1000 MW energie zo solárnych panelov a 400 MW iného druhu energie z obnoviteľných zdrojov ročne. To predstavuje asi tretinu elektrickej energie, ktorú bola smutne známa elektráreň Černobyl schopná vyprodukovať pred tridsiatimi rokmi v čase svojej najväčšej slávy.  Nie je však zatiaľ jasné ako ovplyvní možnú výstavbu a údržbu prítomnosť stále pomerne vysokej úrovne radiácie.

Zdroj:

https://www.theguardian.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail