Umelá inteligencia a technológie, ktoré budú vládnuť roku 2018

umelá inteligencia

Umelá inteligencia už dlho mení spôsob, akým vnímame  a používame technológie. Prinášame prehľad nástrojov umelej inteligencie, ktoré zohrajú kľúčovú úlohu v roku 2018.

Produkcia prirodzeného jazyka (Natural language generation- NLG)

NLG systém v podstate funguje ako prekladač, ktorý konvertuje dáta do prirodzeného jazyka. Takáto úloha je však pre stroje náročná najmä kvôli rozdielom a špecifikám jednotlivých jazykov. Príkladom sú systémy, ktoré dokážu generovať listy zákazníkom bánk, ale využívajú sa aj pri zákazníckej podpore na generovanie správ a prehľadov trhu.

Rozpoznávanie reči

Ide o prepis a transformáciu ľudskej reči do formy, ktorej „rozumejú“ počítačové aplikácie. Momentálne sa využíva najmä v mobilných aplikáciách a interaktívnych systémoch hlasovej odozvy. Táto technológia dokáže výrazne ušetriť čas, potrebný na transformáciu dát do podoby, ľahko spracovateľnej počítačmi.

umelá inteligencia

Platformy na strojové učenie

Strojové učenie je disciplína, ktorá spadá pod oblasť informačných technológií a jej cieľom je rozvíjanie techník, ktoré umožnia strojom učiť sa. Umelá inteligencia sa v tomto prípade učí nové veci pomocou algoritmov, rozvojových a tréningových nástrojov, aplikácií a ďalších strojov. Platformy na strojové učenie sa v súčasnosti využívajú najmä v rôznych obchodných aktivitách, napríklad na pomoc pri klasifikácii. Využívajú ich veľké spoločnosti ako Amazon, Google či Microsoft.

Virtuálni agenti

Viacej známi pod menom chatovací boti, či jednoducho boti. Táto technológia zažíva prudký rozvoj, aj vďaka produktom pre smart domácnosť či mobilným aplikáciám využívajúcich takýchto virtuálnych asistentov.

Rozhodovací manažment

Využíva sa v širokej škále obchodných aplikácií pričom pomáha alebo priamo vykonáva automatizované rozhodovanie. Umelá inteligencia v tomto prípade využíva na rozhodovanie rôzne pravidlá a logiku. Rozhodovacie systémy sa môžu využiť pri počiatočných nastaveniach, tréningu či priebežnej údržbe.

Umelá inteligencia a optimalizovaný hardvér

Optimalizovaný hardvér, teda hardvérové nástroje, ktoré sú navrhnuté tak, aby výrazne urýchlili rozvoj aplikácií ďalšej generácie. Príkladom sú grafické procesorové jednotky a iné zariadenia, ktoré dokážu efektívne pracovať na výpočtových úlohách v prostredí umelej inteligencie.

Platformy na hlboké učenie

Hlboké učenie (Deep learning) je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou strojového učenia. Ide o systém algoritmov, ktoré využívajú umelé neurónové siete na viac-úrovňové učenie. Vďaka tomu takéto systémy napríklad dokážu rozpoznať rôzne úrovne abstrakcie.

Automatizácia robotických procesov

Robotic process automation (RPA) je novovznikajúca forma technológie automatizácie administratívnych procesov založená na koncepcii softvérových robotov. Vďaka skriptom a metódam napodobňujú a automatizujú ľudskú činnosť. Umelá inteligencia by však v tomto prípade nemala nahradiť ľudí, ale dopĺňať a posilňovať ich  schopnosti napríklad tam, kde je ľudská činnosť neprimerane drahá alebo neefektívna.

Spracovanie prirodzeného jazyka a analýza textu

Natural language processing (NLP) je technológia, ktorá využíva analýzu textu na pochopenie štruktúr viet, ich významu a záveru pomocou štatistických metód a strojového učenia. Využívajú ju napríklad automatizovaní asistenti a rôzne aplikácie na extrahovanie neštruktúrovaných dát.

Biometria

Biometria využíva identifikáciu a analýzu fyzických aspektov štruktúry ľudského tela, ale aj správania. Umožňuje prirodzenejšie interakcie medzi ľuďmi a strojmi, vrátane interakcií súvisiacich s dotykom, obrazom, rečou a rozpoznávaním reči tela, resp. neverbálnej komunikácie.

Zdroj:

http://knowstartup.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail