Značka: slovník

Energetická úspornosť budov od základov

V našej sérii o zelenej architektúre sa už objavilo niekoľko článkov a dnes ich rad rozšírime o pojem energetická úspornosť budov. Tento významný aspekt hospodárnosti sa týka všetkých stavieb bez rozdielu – nielen domov určených na bývanie, ale aj kancelárskych, obchodných a priemyselných budov. Čítajte ďalej

Cena za elektrinu

zdroj: nazeleno.cz
zdroj: nazeleno.cz

Cena za elektrinu sa určuje u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrickú energiu a objemu odobratej elektrickej energie (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektrickej energie, Čítajte ďalej