Všetky kategórie

Juraj Krajcár

Rozhovor: rok 2014 v znamení pozitívnych zmien

Slovenský trh s energiami prešiel veľkými zmenami, ktoré najviac radosti priniesli koncovým zákazníkom. Ceny elektriny kontinuálne klesali a kompetentní rázne zakročili proti nekalým obchodným praktikám. O tom,...