machala

Zdenko Machala

@machala

Doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. vyštudoval fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na FMFI UK v Bratislave založil novú výskumnú skupinu zameranú na biomedicínske i environmentálne aplikácie studenej plazmy. Bol a je hlavným riešiteľom mnohých domácich i medzinárodných vedeckých projektov.