Možno vykurovanie budúcnosti: infračervený reflektor, ktorý vás udrží v teple

Vykurovanie budúcnosti

Spotreba elektrickej energie za vykurovanie domov, či bytov nás ročne stojí množstvo peňazí. Administratívne centrá, letiská, knižnice, školy, obchodné centrá a mnohé ďalšie musia byť však počas zimných mesiacov tiež vykurované. Všetci dobre vieme, že tieto priestory disponujú obrovskou rozlohou, ktorých vykurovanie stojí neporovnateľne viac. Taktiež už dnes vieme, že väčšina z nich je vykurovaná pomocou klimatizačnej techniky, ktorá spotrebúva elektrickú energiu.

Viete si však predstaviť situáciu, že by sa v týchto priestoroch nekúrilo, ale vám by aj tak bolo teplo?

Toto je otázka, pred ktorou dnes stoja vedci. Uvedomujú si, že ak sa im ich prototyp podarí dopracovať, ušetrili by sa obrovské množstvá finančných prostriedkov, ktoré sú inak nevyhnutné na zabezpečenie vykurovania priestorov, ktoré sú často krát poloprázdne.

Priestory ako školy, letiská, knižnice, nákupné centrá by mohli zažiť úplnú vykurovaciu revolúciu. Nehovoríme pritom o tom, že ľudia budú vo svojich priestoroch sedieť s dekami, ale budú po chodbách chodiť vo svetroch, či bundách.

Je všeobecne známe, že existuje až dramatický nepomer medzi tým, koľko ľudí sa vo vykurovanom priestore reálne nachádza a tým, koľko elektrickej energie je v skutočnosti potrebné na to, aby sme boli schopní tieto priestory vôbec vykúriť na takú teplotu, ktorá je organizmom akceptovateľná.

Iba v USA tvoria náklady na elektrickú energiu pri vykurovaní komerčných budov vyše 20 % z ich celkovej spotreby elektrickej energie. Tento fakt spôsobuje vo všeobecnosti obrovský problém a práve preto sa s tým začali vedci významne zaoberať.

 

Revolučné vykurovanie: iba tam, kde treba

Ako by sme teda dokázali efektívne vykurovať iba tie priestory v budovách, kde sa ľudia nachádzajú a nevykurovať tie, kde jednoducho nie sú?  Odpoveďou vedcov na túto otázku je v súčasnosti projekt, na ktorom sa naozaj veľmi intenzívne pracuje. Dôležité však je, že cieľom nie je vykurovanie priestoru ale iba ľudí. Ide v podstate o tzv. „local warming project“, teda o počítačovo – riadený infračervený LED reflektor. Tento infračervený LED reflektor sleduje pohyb človeka v miestnosti a svojimi lúčmi na neho pôsobí ako umelé slnko, čo v ňom umocňuje príjemný pocit tepla. Zaujímavosťou je, že funkčný prototyp takéhoto vynálezu je už na svete a dokonca je už aj prezentovaný na výstave v Benátkach.

vykurovanie
vykurovanie

 Kde je možné takéto vykurovanie využiť?

Treba povedať, že tento typ vykurovania má zmysel v takých priestoroch, ktoré disponujú pomerne veľkorysou rozlohou s malým množstvom ľudí. Vhodné priestory sú napr. knižnice, átriá, spoločné priestory budov, ale napr. školské triedy, či kiná by aj naďalej ostali vykurované tradičným spôsobom.

Sci-fi, či možná realita?

Ak napriek tomu, že sa takýto spôsob vykurovania môže zdať ako sci-fi, tak ak by to dokázalo udržať ľudí v teple, mnohí z nás by to ocenili minimálne z toho dôvodu, že to spotrebuje až 10x menej elektrickej energie, než bežný spôsob vykurovania.

Z pohľadu praxe si vieme predstaviť rôzne spôsoby, ako by tento prototyp mohol fungovať. Optika na infračervenom reflektore by mohla napríklad vyslať širší lúč, ktorý by dokázal zohriať štyroch ľudí naraz stojacich vedľa seba, zatiaľ čo užší lúč by slúžil na zohriatie jednotlivca. Taktiež je možné si predstaviť aj taký spôsob fungovania, že by mali ľudia priamo vo svojich telefónoch nainštalované aplikácie, ktoré by formou ich vlastných preferencií vedeli takýto systém usmerňovať. Každý z nás by mohol mať nastavenú inú preferenčnú teplotu zohriatia. Možností je naozaj veľa, preto stačí len dúfať, že sa tento vynález čoskoro objaví medzi nami, aby sme jeho účinok mohli vyskúšať na vlastnej koži.

 

Autor: Lukáš Kovačovič, zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail