Značka: vykurovanie

Nové teplotechnické požiadavky na výstavbu budov platné od 1.1.2016

Od 1. januára 2016 platia na Slovensku nové požiadavky na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov podľa STN 73 0540-2: 2012. V nasledujúcom príspevku vám predstavíme prehľad základných požiadaviek vyššie spomínanej normy a ukážeme aký konkrétny dopad má táto norma na navrhovanie rodinných domov. Čítajte ďalej

Sú gamatky už minulosťou?

gamatky
gamatky

Spomínate si na staré gamatky? Áno, nástenné ohrievače najčastejšie používané na vyhrievanie menších miestností, alebo chát, kancelárii, garáži atď.  Z Juhoafrickej republiky prichádza pomerne silná konkurencia týmto konvenčným ohrievačom a nielen im. Čítajte ďalej

Startup prenesie teplo z leta do zimy

Prvé miesto a ocenenie Startup Awards 2014 v kategórii Science získali 28. novembra autori projektu  Zemný akumulátor tepla Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík z Výskumného centra Žilinskej univerzity. Porota udelením ocenenia potvrdila originalitu a potenciálne obrovský prínos riešenia, ktoré môže domácnostiam výrazne redukovať náklady na vykurovanie a zároveň šetrí životné prostredie. Čítajte ďalej