Značka: úspora nákladov

Ako sa dá dosiahnuť čo najlepšia úspora tepla?

K najčastejším únikom tepla dochádza pochopiteľne v nezateplených domoch. A to nielen pri nezateplených obvodových stenách, ale aj pri nezateplenej streche. Možná úspora tepla sa dá dosiahnuť aj výmenou starých okien za nové, ale takéto riešenie by bolo iba čiastočným a nedostatočným.

Čítajte ďalej