Značka: SOI

Vyúčtovanie spotreby energie vám od mája pomôže vyreklamovať SOI

Majitelia bytov to budú mať od mája pri reklamácii ročného vyúčtovania spotreby energie o čosi ľahšie. So sťažnosťou na kontrolu rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody alebo na faktúru za neoprávnený odber elektriny a plynu sa už môžu obracať na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Čítajte ďalej