Všetky kategórie

nerastné suroviny

Urban mining: nerasty "rastú" v mestách

Téma vyčerpateľnosti nerastných surovín nie je nová a hoci je čoraz aktuálnejšia, čiastkové opatrenia sú zatiaľ žalostne málo úspešné. Akoby sme si doposiaľ ešte naplno neuvedomili...