Značka: NED

Nulový dom a reálna spotreba energie

nulovy_dom_kremnicka
nulovy_dom_kremnicka

Nech je energetická náročnosť stavby akokoľvek presne prepočítaná, nikdy nebudeme môcť vziať do úvahy všetky konečné dopady na spotrebu energie. Ťažko sa vopred presne zohľadní vplyv reálnej konštrukcie i technológie, kvalita zhotovenia tepelných izolácií, citlivých detailov a pod. Najväčší vplyv na spotrebu má však skutočné správanie sa osôb, ktoré nulový dom obývajú. Čítajte ďalej