Značka: malé zdroje

Malé elektrárne do 10 kW zrejme dostanú zelenú

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie by malo znamenať, že malé elektrárne pre domácnosti zažijú svoj rozkvet. Zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny môžu od 1. januára 2014 využívať domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a ak im zariadenia nainštalujú inštalatéri s osvedčením.  Čítajte ďalej