Značka: faktúra

Elektronická faktúra šetrí náklady aj prírodu

elektronická faktúra šetrí náklady aj prírodu
elektronická faktúra šetrí náklady aj prírodu

Každý z nás môže svoj prístup k životnému prostrediu aspoň trochu vylepšiť. Možností je mnoho a každý, hoc aj zdanlivo zanedbateľný čin, môže v konečnom súčte viacerých znamenať veľa. Používanie recyklovaného papiera namiesto papiera vyrobeného z buničiny, dodržiavanie zásad, ktoré šetria energetické zdroje, či prechod na elektronickú korešpondenciu a služby, akou je aj elektronická faktúra. Čítajte ďalej