Značka: energetická politika

Energetická efektívnosť krajín sveta – vedie Nemecko

Energetická efektívnosť krajín sveta
Energetická efektívnosť krajín sveta

Rovnako tak, ako sa z pohľadu energetickej efektívnosti posudzujú domáce spotrebiče, či domy, porovnávajú sa medzi sebou aj samotné štáty, či dokonca jednotlivé kontinenty. Energetická efektívnosť jednotlivých krajín bola predmetom štúdie Americkej rady pre energetickú efektívnosť ekonomiky (ACEEE) v členení podľa jednotlivých sektorov ekonomiky. Čítajte ďalej

Energetická efektívnosť v EÚ. Ambiciózny cieľ alebo skryté palivo?

Rast závislosti na dovoze palív, výrazný vplyv nákladov spojených s nákupom energií na obchodnú bilanciu EÚ a nedostatočné opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na národnej úrovni sú najčastejšie vyzdvihované argumenty zástancov novej Smernice EÚ o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ). Nová smernica, na rozdiel od predchádzajúcej smernice z roku 2006, zaviedla ako jedno z opatrení povinný národný cieľ úspory vo výške 1,5 % Čítajte ďalej