Značka: energetická efektívnosť

Úložná batéria od Mercedesu je novou konkurenciou batérie Powerwall od Tesly

Spoločnosť Mercedes Benz predstavila osobnú energetickú bunku, presnejšie je to úložná batéria, ktorá podobne ako Tesla využíva veľkokapacitné batérie na uskladnenie prebytočnej energie získanej napríklad zo solárnych systémov a uschováva ju tak pre ďalšie využitie v inom čase, a to nezávisle od dodávateľa elektrickej energie. Lepšie povedané, rovnako ako Tesla prichádza aj Mercedes na trh s lítium-iónovou batériou určenou pre domácnosti alebo firmy s kapacitou od 2,5 kWh (1 modul) až do 20 kWh pri 8 moduloch.

Čítajte ďalej

Fotovoltaika cena (5): návratnosť fotovoltaickej elektrárne

fotovoltaika cena
fotovoltaika cena

V našom seriáli sme sa už dozvedeli ako funguje a ako sa umiestňuje fotovoltaická elektráreň (FVE) a aký má výkon, koľko elektrickej energie vyrobí pre náš dom. Aká je ekonomická návratnosť peňazí potrebných na jej zaobstaranie?  To si povieme v našom dnešnom článku a pretože na internete ľudia zvyknú hľadať tieto informácie cez slovné spojenie fotovoltaika cena, budeme ho používať aj tu. Čítajte ďalej

Energetická efektívnosť krajín sveta – vedie Nemecko

Energetická efektívnosť krajín sveta
Energetická efektívnosť krajín sveta

Rovnako tak, ako sa z pohľadu energetickej efektívnosti posudzujú domáce spotrebiče, či domy, porovnávajú sa medzi sebou aj samotné štáty, či dokonca jednotlivé kontinenty. Energetická efektívnosť jednotlivých krajín bola predmetom štúdie Americkej rady pre energetickú efektívnosť ekonomiky (ACEEE) v členení podľa jednotlivých sektorov ekonomiky. Čítajte ďalej

Energetická efektívnosť v EÚ. Ambiciózny cieľ alebo skryté palivo?

Rast závislosti na dovoze palív, výrazný vplyv nákladov spojených s nákupom energií na obchodnú bilanciu EÚ a nedostatočné opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na národnej úrovni sú najčastejšie vyzdvihované argumenty zástancov novej Smernice EÚ o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ). Nová smernica, na rozdiel od predchádzajúcej smernice z roku 2006, zaviedla ako jedno z opatrení povinný národný cieľ úspory vo výške 1,5 % Čítajte ďalej

Energetický certifikát budovy

Ak plánujete stavať alebo rekonštruovať dom, budete na jeho kolaudáciu potrebovať energetický certifikát. Po roku 2020 bude dokonca v celej EÚ povinnosťou dosiahnuť pri energetickej certifikácii takmer nulový štandard – nové budovy budú musieť získať energetický certifikát najnižšej energetickej triedy. Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát sa už aj dnes týka majiteľov nových stavieb, Čítajte ďalej

Prieskum: energetické certifikáty sa dajú využiť lepšie

pri zvyšovaní energetickej hospodarnosti budov by mali Slovaci čerpať viac informácií, ktoré obsahujú energetické certifikáty
pri zvyšovaní energetickej hospodarnosti budov by mali Slovaci čerpať viac informácií, ktoré obsahujú energetické certifikáty

Z online prieskumu spoločnosti ZSE Energia, ktorý spoločnosť realizovala v druhej polovici novembra 2013 a prostredníctvom odkazu na našom facebooku ste sa doňho mohli zapojiť aj vy, vyplynulo, že energetické certifikáty a informácie z nich by mohli Slováci lepšie využiť na zvýšenie energetickej hospodárnosti svojej stavby. Čítajte ďalej

Energetická efektívnosť na Slovensku

Realita či hudba budúcnosti? Strategické smerovanie energetiky EÚ do roku 2020 je určené záväzným cieľom „20-20-20“ tzn. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej energetickej spotrebe, 20% pokles objemu skleníkových plynov a v neposlednom rade by mala energetická efektívnosť  narásť o 20 %. Čítajte ďalej