Značka: alternatívne zdroje energie

Plávajúca farma produkujúca tony potravín využíva alternatívne zdroje energie

alternatívne zdroje energie
alternatívne zdroje energie

Sadu modulárnych plávajúcich poľnohospodárskych fariem využívajúcich alternatívne zdroje energie navrhla spoločnosť Forward Thinking Architecture. Farmy sú schopné odsoľovať a využívať morskú vodu, zberať dažďovú vodu a slnečnú energiu. Výsledkom majú byť tisíce ton zeleniny ročne. Čítajte ďalej