Značka: 20-20-20

Energetická efektívnosť na Slovensku

Realita či hudba budúcnosti? Strategické smerovanie energetiky EÚ do roku 2020 je určené záväzným cieľom „20-20-20“ tzn. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej energetickej spotrebe, 20% pokles objemu skleníkových plynov a v neposlednom rade by mala energetická efektívnosť  narásť o 20 %. Čítajte ďalej