Vyúčtovanie spotreby energie vám od mája pomôže vyreklamovať SOI

Majitelia bytov to budú mať od mája pri reklamácii ročného vyúčtovania spotreby energie o čosi ľahšie. So sťažnosťou na kontrolu rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody alebo na faktúru za neoprávnený odber elektriny a plynu sa už môžu obracať na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

 

Jeden úrad

Dosiaľ bola kontrola nákladov služieb za bývanie roztrieštená. Pokiaľ ide o teplo a teplú vodu, SOI kontrolovala len to, či náklady, ktoré správcovi fakturovali dodávatelia, sú správne prenesené do vyúčtovania.

Spôsob rozpočítania medzi vlastníkov už kontroloval príslušný inšpektorát štátnej energetickej (ŠEI). Tá vlani najčastejšie kontrolovala teplárov a najviac pokút udelila za nedodržiavanie pravidiel pri rozpočítaní tepla. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zase kontroluje, či sa dodržujú regulované ceny vody, elektriny, plynu či tepla.

Spotrebiteľ mohol mať problém vyznať sa v kompetenciách úradov. Ak boli nezrovnalosti s vysokou platbou za teplo a vodu alebo sa mu nepáčil spôsob ich rozúčtovania na jednotlivé byty či zle určené koeficienty, ktorými sa koriguje spotreba tepla v krajných a prízemných bytoch, musel obiehať všetky úrady.

Reforma verejnej správy ESO energetickú inšpekciu zrušila a kompetencie presunula na SOI. Zlúčením týchto inštitúcií by sa malo ušetriť v štátnom rozpočte viac ako 300-tisíc eur ročne.

Koľko energetických inšpektorov sa začlení do SOI a koľko si bude musieť hľadať novú prácu, sa v súčasnosti ešte nedá povedať. „V súčasnej dobe prebiehajú rokovania a pohovory so zamestnancami ŠEI. Nie je možné hovoriť o presnom počte zamestnancov, ktorí prejdú k nám,“ povedala hovorkyňa obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Ako sa sťažovať

Slovenská obchodná inšpekcia má právo kontrolovať správcov bytov, nie však spoločenstvo vlastníkov bytov. Správca bytu musí vyúčtovanie spotreby energie urobiť do konca mája. Ak sa vlastníkovi bytu vyúčtovanie bývania nezdá správne, mal by to reklamovať najskôr u správcu bytu. Ten musí reklamáciu vybaviť do 30 dní. Ak správca na reklamáciu nereaguje alebo po jej vybavení sa vlastník cíti naďalej poškodený, môže sa obrátiť na príslušný inšpektorát SOI podľa sídla správcu. K podaniu je potrebné priložiť kópiu vyúčtovania.

 

Čo kontroluje od mája SOI

  • u správcu bytu kontroluje rozúčtovanie úhrad za služby spojené s bývaním – spotrebu studenej vody, studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody, elektriny v spoločných priestoroch, upratovanie domu, užívanie výťahov, odvoz smetí
  • od mája už kontroluje aj rozúčtovanie tepla a teplej vody. To predtým robila  Štátna energetická inšpekcia
  • vyúčtovanie služieb v spoločenstve vlastníkov nekontroluje. Vlastníci bytov musia služby reklamovať na rade spoločenstva. Ak so sťažnosťou nepochodia, musia si svoje práva vymáhať na súde
  • SOI nekontroluje ani bytové družstvá, ktoré spravujú družstevné byty (kontroluje to kontrolná komisia družstva). Bytové družstvá môže kontrolovať, len ak ide o byty, ktoré už previedli do vlastníctva
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dohliada na to, či sa dodržujú regulované ceny vody, elektriny, plynu či tepla

 

Prevzaté z: http://financie.etrend.sk/osobne-financie/nepozdava-sa-vam-vyuctovanie-spravcu-za-teplo-od-maja-vasu-reklamaciu-vybavi-soi-ka.html

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail