Pokles emisií v Európe nemusela spôsobiť recesia

pokles

Všeobecne rozšírený názor, že značný pokles emisií CO2 v Európe zapríčinilo hospodárske spomalenie, sa vôbec nemusí zakladať na pravde. Podľa investičnej skupiny CDC Climat za to môže rozsiahly vzostup obnoviteľných zdrojov energií v posledných rokoch.

Vo svojej minuloročnej správe o stave trhu s uhlíkom Európska komisia uviedla, že „ekonomická kríza bola jasne hlavnou príčinou značnej redukcie emisií CO2“. Toto tvrdenie, ktoré sa stalo politicky všeobecne akceptované, ale nemusí byť pravdivé.

Zo štúdie, ktorú vypracovali odborníci z investičnej skupiny CDC Climat, vyplýva, že od roku 2005 sme v Európe zaznamenali pokles emisií CO2 o 1,1 gigatony, za ktorým stojí predovšetkým rozsiahly rozvoj veterných fariem a solárnych panelov.

Vychádzajúc z údajov Eurostatu, autori poukázali na to, že elektrina produkovaná z obnoviteľných zdrojov vzrástla v období 2005 – 2011 z menej ako 14 % na 20 %, čo predstavuje približne polovicu (500 miliónov ton) ušetrených emisií. Spomaleniu hospodárstva je naopak možné pripísať len úsporu odhadovanú na úrovni 300 miliónov ton CO2. Ďalšie úspory sa dosiahli pokrokom v energetickej efektívnosti.

Na druhej strane sa ale opatrenia energetických politík štátov Európskej únie dostávajú do konfliktu. „Masívne objavenie sa obnoviteľných zdrojov podkopáva trh s uhlíkom,“ poznamenala Emilie Alberola z CDC Climat. Ceny emisných povoleniek na trhu sa tak napríklad v roku 2008 dostali takmer na nulu, potom sa v roku 2009 vyšplhali až na takmer 30  €/CO2 t a v súčasnosti sa pohybujú okolo 6 €/COt.

Na pozadí priaznivých daňových režimov a systémov dotácií vo väčšine európskych krajín došlo k rýchlemu rozvoju OZE. Európska komisia minulý týždeň vydala nové usmernenia ako postupovať pri navrhovaní a reforme schém ich podpory.

Zdroj: euractiv.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail