Plynová rúra: energetický štítok a tipy ako ušetriť

Zatiaľ poslednými spotrebičmi, ktoré musia byť označené energetickým štítkom, sú plynová rúra a digestor (odsávač pár). Povinnosť označovať ich energetickú náročnosť majú výrobcovia od 1. januára 2015. My sa dnes bližšie pozrieme na to, čo obsahuje energetický štítok plynovej rúry a na čo sa zamerať, aby bola plynová rúra, ktorú si kúpite, čo najúspornejšia.

Plynová rúra sa nahrádza elektrickou

Vo všeobecnosti dnes prevláda trend, že sa nakupujú skôr elektrické rúry. Plynová rúra sa väčšinou vyberá spolu s plynovým sporákom alebo rozhodne zvyk piecť na plyne. Samozrejme, že aj tu existuje možnosť zvoliť kombináciu plyn + elektrina. Plynové horáky môžete mať spoločne s elektrickou rúrou prípadne je plynová rúra doplnená elektrickým grilom.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať plynová rúra pre domácnosť ako vhodné riešenie, pretože obstarávacie náklady sú nižšie, moderné gazdinky asi skôr ocenia výhody jej elektrickej konkurentky. Funkcie elektrickej rúry pri pečení sú vďaka väčšiemu rozpätiu nastavenia teplôt bohatšie. Pri pečení v plynovej rúre navyše teplo sála zospodu a pri príprave jedál, s tým treba počítať.

Plynová rúra a energetický štítok

Energetický štítok pre plynové rúry nám poskytne prvú informáciu a najnázornejšie ukáže, ako je na tom vybraná plynová rúra so spotrebou. Ponúkame vám základný prehľad informácií, ktoré na štítku nájdete:

  • energetický štítok je jednotný pre všetkých 28 členských štátov EÚ
  • obsahuje 7 energetických tried: od A+++ po D
  • farebné šípky sú určené na rozlišovanie výrobkov s vysokou a nízkou energetickou účinnosťou: tmavozelená označuje vysokoúčinné výrobky a červená farba výrobky s nízkou energetickou účinnosťou
  • pre každý vnútorný priestor rúry musí byť k dispozícii štítok
Energetický štítok plynová rúra
Ukážka energetického štítka pre spotrebič plynová rúra, zdroj: newenergylabel.com

Názorné piktogramy vyzdvihujú vybrané parametre a charakteristiky:

  • zdroj energie rúry (plyn)
  • využiteľný objem vnútorného priestoru v litroch
  • spotreba energie v jednom cykle funkcií ohrevu (konvenčného, a ak je k dispozícii, aj konvekčného – s núteným prúdením vzduchu) vnútorného priestoru pri štandardnom zaťažení vyjadrená počtom megajoulov/cyklus a v kWh/cyklus

Plynová rúra a bezpečnosť

Pokiaľ máte obavy z unikania plynu, môžete si na trhu vybrať typ spotrebiča, pri ktorom sa po zhasnutí horáka automaticky vypne aj prívod plynu. Najdôležitejším bezpečnostným opatrením je však stále priebežná kontrola vášho spotrebiča revíznym technikom. Všetky podrobnosti o revízii vášho plynového spotrebiča, zodpovednosti a možnostiach zliav nájdete v našom článku:

NÁŠ TIP: Revízia plynového zariadenia môže byť lacnejšia

Od septembra 2015 by sa mali energetické štítky vzťahovať aj na nové plynové bojlery či tepelné čerpadlá.

zdroj: newenergylabel.com

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail