Nemecká vláda ustúpila, fabriky zaplatia za elektrinu viac

nemecko_euro

Nemecko zredukuje výnimky, ktoré mali energeticky náročné podniky zo sieťových poplatkov. Reaguje tým na vyšetrovanie zo strany Európskej komisie, rozhodnutia súdov i kritiku spotrebiteľských združení.

 

Nemecký kabinet rozhodol o zmiernení výnimiek, ktoré mali minulý rok energeticky náročným podnikom ušetriť asi 300 miliónov eur.  Podľa nariadenia z roku 2011 boli nemeckí veľkoodberatelia elektriny, napr. chemické, hutnícke, sklárske či papierenské podniky, čiastočne alebo úplne oslobodení z poplatkov za prístup a používanie elektrickej siete.

To pomohlo konkurencieschopnosti nemeckého priemyslu, hoci v krajine sú jedny z najvyšších cien elektriny v Európe. Na druhú stranu to ale znamenalo vyššie poplatky pre ostatných spotrebiteľov, predovšetkým domácnosti, živnostníkov a malých podnikateľov.

V marci 2013 začala Európska komisia prešetrovať či výnimka zo sieťových poplatkov nepredstavuje formu štátnej pomoci.

Nemecká asociácia energeticky intenzívneho priemyslu a dosiaľ aj vládna koalícia výnimku obhajovali stabilizačným efektom na sieť, ktorý firmy poskytujú vďaka rovnomernému a predvídateľnému odberu elektriny.

Rozličné nemecké súdy ale došli k záveru, že nie je žiaden dôvod pre takého špeciálne zaobchádzanie.

Používaš, platíš

Po novom budú veľké podniky platiť v závislosti od používania sústavy.

„Vláda položila nový základ pre špeciálne sieťové poplatky pre koncových odberateľov náročných na elektrinu. Dali sme tejto skupine spotrebiteľov stabilný základ pre kalkuláciu ich energetických nákladov a vytvorili sme plánovaciu a právnu istotu,“ uviedol minister hospodárstva Philipp Rösler.

Minimálna výška poplatku bude individuálne odstupňovaná podľa množstva odberu elektriny od 10 do 20 % zverejneného poplatku. V súčasnosti má asi 200 firiem úplnú výnimku.

Vláda uviedla, že nový systém naďalej zaisťuje stabilizačnú rolu veľkých firiem pre sieť. Mnoho veľkých firiem má navyše vlastné jednotky vyrábajúce elektrinu pre potreby prevádzky.

Pred blížiacimi sa voľbami sa vládne strany usilujú skresať vysoké účty za elektrinu, ale rozsiahle investície do budovania novej infraštruktúry pravdepodobne povedie k zvýšeniu sieťových poplatkov. Výstavba a modernizácia prenosovej sústavy je nevyhnutná z dôvodu zatvorenia atómových elektrární do roku 2022, odstavenia elektrární na fosílne palivá v priebehu nasledujúcich desaťročí a ich nahradenia čisto obnoviteľnými zdrojmi.

(EurActiv/Reuters)

 

Zdroj: EurActiv.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail