CO2 kalkulačka

Dom/byt
Vykurovanie-ohrev
vody-elektrina
Spotrebované množstvo/rok kg CO2/rok
 
zemný plyn kWh = 0
zemný plyn m3 = 0
výhrevný olej extra ľahký l = 0
uhlie/koks kg = 0
diaľkové teplo kWh = 0
diaľkové teplo z biomasy kWh = 0
tepelné čerpadlo kWh = 0
štiepané drevo (polena) prm = 0
štiepky plm = 0
pelety kg = 0
elektrina domácnosť mimo fotovoltaiky kWh = 0
fotovoltaika kWh = 0
slnečné kolektory m2 = 0
0
celkom bývanie
0
celkom bývanie
0
celkom doprava
celkom byvanie
+ doprava
0
celkom
delene počtom
osôb v domácnosti
= 0
kg CO2
na osobu / rok
**) plati tiež pre vozidlá s hybridným pohonom
***) KEA: kumulované náklady na energiu na výrobu a likvidáciu vozidla