Najlepší Eko Nápad môže získať 3000 €

Už iba 12 dní ostáva študentom stredných a vysokých škôl, ktorí by chceli prihlásiť svoj projekt do súťaže Najlepší Eko Nápad a zabojovať o podporu 3000 €. Projekt je známy tým, že ponúka príležitosť mladým ľuďom, aby si s pomocou mikrograntov mohli funkčnosť svojich eko nápadov otestovať a následne sa ich aj s pomocou odborníkov pokúsili uviesť do praxe.

Každým rokom sa tento projekt teší väčšiemu záujmu, ktorý sa odráža aj na množstve prihlásených projektov. Nárast prihlášok sa každoročne pohybuje v rozmedzí 25 – 40 %. Tento rok sa už 14-tim z nich podarilo získať mikrogrant v hodnote 300 € na otestovanie funkčnosti prototypov.

Destilátor plastov z prototyp seminára Najlepší Eko Nápad 2014
Na Prototyp seminári projektu Najlepší Eko Nápad najviac zaujal projekt Destilátor plastov Michala Trnku zo SOŠ elektrotechnickej v Žiline, ktorý je schopný destilovať plasty do podoby použiteľných palív. Zdroj: najlepsinapad.sk

Novinky 5. ročníka projektu Najlepší Eko Nápad

Na rozdiel od minulých ročníkov sa teraz môžu so svojimi nápadmi prihlásiť už aj vysokoškoláci, čo prinesie do súťaže zaujímavú konfrontáciu a nové nápady. Ďalšou podstatnou novinkou pre rok 2014 je vytvorenie Green fondu v celkovej výške 6000 €. Green fond, ktorý vytvára generálny partner projektu ZSE, ocení biznis nápady mladých ľudí v témach obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť a ochrana prírody. Maximálna výška podpory pre jeden nápad je 3000 €.

Žiadať o podporu Green fondu je možné vyplnením prihlášky doplnenej o projektovú dokumentáciu. Prihlášky je nutné posielať emailom na adresu info@najlepsinapad.sk. Termín poslania prihlášky do programu je 11. jún 2014 do 12:00.

Prihlásený projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:

  1. prvoradým cieľom projektu je šetrenie prírody a/alebo energie
  2. projekt musí mať premyslený biznis model, ktorý zaručí jeho finančnú udržateľnosť
  3. aspoň 75 % členov tímu musí byť v čase podania projektu študentmi SŠ alebo VŠ
  4. v prípade prihlásenia už existujúceho projektu nemôže byť projekt realizovaný viac ako 18 mesiacov
  5. autori projektu musia byť schopní venovať sa projektu v prípade podpory od júla do septembra 2014, prezentovať 1x mesačne výsledky svojej práce a zúčastniť sa hodnotiaceho workshopu v septembri 2014

Ako sa vyberá Najlepší Eko Nápad?

Z prihlásených projektov vyberie odborná komisia 5 – 10 finalistov. Prezentácie vybraných finalistov a slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 24. júna 2014 v Bratislave. V priebehu mesiacov júl – september 2014 bude prebiehať inkubačný program pre víťazné projekty.

Ak teda máte nápad, ktorý by stálo za to zrealizovať, neváhajte sa so svojimi otázkami obrátiť  na manažéra projektu Najlepší Eko Nápad.

 

Zdroj: eko.najlepsinapad.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail