Môže byť ohrievač vody vaša domáca batéria?

ohrievač vody

Popri všetkých nových technológiách, ktoré dnes vznikajú v oblasti energií vyznieva taký obyčajný ohrievač vody ako stará nudná technika. O čo viac je sexi napr. Tesla Model X alebo ich domáca batéria Powerwall. Avšak  nepodceňte ohrievač, môže slúžiť ako výkonná batéria vo vašej pivnici.

Prečo ohrievač vody?

Ohrievače vody a batérie majú jednu zásadnú spoločnú vlastnosť: ukladajú energiu. Batérie môžete nabíjať a ohrievač vody ukladá teplo. Táto schopnosť uchovávať energiu poskytuje ohrievačom vody flexibilitu. Napríklad môžu využívať lacnejšiu nočnú energiu.

Moderné interaktívne (inteligentné) ohrievače vody sú elektrické ohrievače, ktoré možno ovládať v reálnom čase, a to buď v závislosti od dodávok (a cien) z elektrickej siete, alternatívnych zdrojov energie (napr. fotovoltika) alebo od správania a návykov členov domácnosti. Táto schopnosť ovládania a kontroly pri ohreve vody je výhodná nie len pri využívaní lacnej nočnej elektriny, systém sa dokáže vypnúť aj počas doby, kedy je cez deň energia najdrahšia. Ďalej je možné integrovať dodávky z obnoviteľných zdrojov energie a predávať prebytky späť do elektrickej siete. Je tu tiež dôležité environmentálne hľadisko, lebo ohrievače vody tohto typu môžu výrazne znížiť emisie uhlíka.

A to najlepšie ešte len príde: táto funkcia nie je závislá na technológiách budúcnosti. Všetky elektrické ohrievače vody so zásobníkom, či už sú to klasické modely alebo hypermoderné tepelné čerpadlá, sa môže stať sieťovo interaktívne – čiže inteligentné. K existujúcemu ohrievaču stačí doinštalovať sieťové komunikačné zariadenie, čo trvá len niekoľko hodín a nestojí viac ako pár stoviek Euro.  Nepochybne efektívnejšia cesta je kúpiť si rovno integrovaný inteligentný ohrievač, ktorý má množstvo zákaznícky orientovaných funkcií navyše.

ohrievač vody
Obr. zdroj: www.dzd.sk

 V USA vyčíslili potenciál ohrievačov vody pre úspory energie

V USA už dnes prebiehajú rôzne štúdie, ktoré skúmajú efektivitu využívania energií a ich dopad na životné prostredie. Jedna z nich hovorí, že keby takmer 50 miliónov amerických domácností vyžívalo inteligentné elektrické ohrievače vody, dosiahli by sa úspory v hodnote 3,6 miliardy $. Toto číslo vychádza z nasledujúcich zdrojov:

  • Tarify: ohrev vody, keď  je energia lacnejšia (napr. v noci) tvorí  najväčšiu hodnotu. (1.8 miliardy USD )
  • Nevytváranie dopytu: vyhnúť sa ďalším investíciám na zabezpečenie energií je obrovský zdroj hodnoty. Zabezpečením toho, aby ohrievače vody nečerpali energiu v čase špičkového dopytu po elektrickej energii je spôsob, ako sa vyhnúť vytváraniu dodatočných štandardných zdrojov energie (teda všetkých mimo obnoviteľné) – (1,4 miliardy USD)
  • Vyhnúť sa ďalšej distribúcii: z rovnakého dôvodu ako v bode vyššie –  bez použitia v čase špičky je možné sa vyhnúť investíciám do drahých prenosových a distribučných sústav. ( 400 miliónov USD)
  • Obnoviteľné zdroje: ohrievače môžu v noci využiť veternú energiu alebo slnečnú energiu počas dňa. Využitie energie na ohrev vody môže byť na niektorých trhoch výhodnejšie, ako ju predávať do elektrickej siete. ( 36 miliónov USD)
  • Inteligentné funkcie: inštalácia inteligentných zariadení umožní majiteľom domácností naprogramovať ich ohrievač vody na „dovolenkový režim“ alebo podľa správania členov domácnosti atď., čo zabraňuje plytvaniu energiou prostredníctvom strát v pohotovostnom režime. (29 miliónov)

Tieto čísla uvádzame pre uvedomenie si potenciálu, ktorý ohrievače vody majú. Na našom trhu je situácia oproti US trhu  iná, nie len do počtu domácností ale aj do flexibility cien energií v rôznych časových obdobiach. Energetický potenciál ohrievačov však aj u nás rozhodne existuje. Je treba strategicky uvažovať už pri zariaďovaní nového bývania technológiami, nakoľko sa jedná o dlhodobé investície. Vďaka podpore štátu stojí určite za úvahu prepojenie ohrievača s fotovoltickými systémami.

setri_400x271

 

Zdroj: blog.rmi.org

Zdieľajte:   Facebooktwittermail