Fotovoltaika cena (5): návratnosť fotovoltaickej elektrárne

fotovoltaika cena

V našom seriáli sme sa už dozvedeli ako funguje a ako sa umiestňuje fotovoltaická elektráreň (FVE) a aký má výkon, koľko elektrickej energie vyrobí pre náš dom. Aká je ekonomická návratnosť peňazí potrebných na jej zaobstaranie?  To si povieme v našom dnešnom článku a pretože na internete ľudia zvyknú hľadať tieto informácie cez slovné spojenie fotovoltaika cena, budeme ho používať aj tu.

Urobme si malú rekapituláciu zo 4. časti nášho seriálu o výkone FVE. Vieme, že náš vzorový rodinný dom má celkovú ročnú spotrebu elektrickej energie (EE) 5 MWh.  Navrhli sme preňho FVE 2kWp, ktorá ročne vyrobí  2,4 MWh EE. Z tejto vyrobenej EE rodinný dom spotrebuje 1.560 kWh (je to zároveň 31% z jeho celkovej spotreby) a zvyšných 840 kWh odovzdáme do siete.

V TAB 1: vidíme popísané údaje – spotreba rodinného domu:

pred inštaláciou FVE

po inštalácii FVE

spotreba RD kWh

100%

5 000

100%

5 000

spotreba RD EE zo siete kWh

100%

5 000

69%

3 440

spotreba vyrobenej EE kWh

0

31%

1 560

odovzdaná vyrobená EE kWh

0

840

inštalovaný výkon FVE kWp

0

2,0

ročný výkon FVE kWh

0

100%

2 400

spotreba vyrobenej EE kWh

0

65%

1 560

odovzdaná vyrobená EE kWh

0

35%

840

 

Výroba vlastnej energie

Využite obnoviteľné zdroje energie a ušetríte. Navyše teraz aj s finančným príspevkom na solárne kolektory a fotovoltiku.

fotovoltaika

Cena za fotovoltaickú elektráreň

FVE pre náš dom musíme kúpiť. Môžeme zvážiť, že problematike rozumieme tak, že FVE si sami navrhneme, urobíme projekt, kúpime jednotlivé jej časti, zmontujeme svojpomocne a vybavíme administratívu. My sa radšej venujme štandardnému postupu, a to je dodávka FVE na kľúč. To znamená, že vyššie popísané činnosti zabezpečí náš dodávateľ.

Pri posudzovaní ponúk dodávateľov zistíte, že veľká väčšina naceňuje FVE podľa výkonu a určuje cenu za 1 kWp. Nezabudnime, že cena často býva uvedená bez DPH.

FVE pre náš dom má výkon 2 kWp. Povedzme, že dodávateľ nám ponúkne cenu za 1 kWp 2.000 EUR s DPH, tak celková cena je 4.000 EUR s DPH.

 


Ovládajte svoju domácnosť cez smartfón už aj na Slovensku vďaka ZSE


 Ekonomika FVE

Skôr ako doplníme tabuľku o ekonomike takejto fotovoltaickej elektrárne, povedzme si niečo o systéme dotácií platné k dátumu písania článku (30.10.2014).

 • Dotácie sa poskytujú na všetku elektrickú energiu (EE) vyrobenú fotovoltaickou elektrárňou. Nezáleží na tom, či vyrobenú EE spotrebujete alebo odovzdáte (predáte) do distribučnej sústavy EE. Výška dotácie pre FVE zapojenú v roku 2014 je 5 centov na 1 kWh vyrobenej EE a ten, kto si nainštaluje FVE (investor/domácnosť) poberá túto dotáciu nasledovných 15 rokov.
 • Výkupná cena za odovzdanú vyrobenú EE: EE vyrobená FVE, ktorú domácnosť nespotrebuje, automaticky putuje do siete distribútora EE. Cena za túto odovzdanú EE je pre rok 2014 5 centov za každú 1 kWh. Treba povedať, že táto cena sa každý rok mení a závisí od regulačného úradu URSO (to je ten orgán štátnej správy, ktorý každý rok vyhlasuje ceny EE, plynu, centrálneho kúrenia a pod.)
 • Cena EE pre domácnosť: asi nemusíme zvlášť rozoberať. Domácnosť platí mesačne zálohu za EE a na konci roka nasleduje vyúčtovanie. Z neho vieme presne zistiť celkovú cenu a celkové spotrebované množstvo EE konkrétnej domácnosti.
 • Musíme pripomenúť, že v súčasnosti sa na Slovensku dokončuje nová legislatíva. Má zmeniť systém podpory (dotácie) pre FVE s výkonom do 10 kWp, tak, že sa, namiesto každoročnej dotácie po dobu 15 rokov, zavedie jednorazová dotácia pri spustení FVE do prevádzky. Zároveň sa má výrazne zmenšiť administratíva. Samozrejme, že po zavedení tejto legislatívy do praxe, zaktualizujeme náš článok.

Po precvičení základných pojmov môžeme doplniť tabuľku TAB 1 a urobiť tabuľku TAB 2

TAB 2: Porovnanie ekonomiky prevádzky domácnosti bez a s FVE

fotovoltaika cena 

Z TAB 2 môžeme vyčítať, že pred inštaláciou FVE sme platili za EE 750 EUR ročne. Po inštalácii platíme za EE len 354 EUR, t. zn., že ročne ušetríme 396 EUR (riadok 4).

Záver je rýchly a jednoduchý, ale v praxi sa stretávame s  množstvom otázok a preto podrobnejšie vysvetlime, ako sme sa k ročnej úspore 396 EUR dostali.

 1. Pred inštaláciou FVE platí zákazník ročne za EE 750 EUR (riadok 4)
 2. Po inštalácii FVE zaplatíme za odobratú EE 516 EUR (riadok 6), t. zn., že oproti minulosti ročne šetríme 234 EUR (riadok 7 alebo riadok 11)
 3. Zároveň dostaneme dotáciu za všetku vyrobenú EE 120 EUR (riadok 10)
 4. Dostaneme aj peniaze za odovzdanú (=nespotrebovanú)vyrobenú EE vo výške 42 EUR (riadok 12)
 5. Zhrnutie predchádzajúcich troch odsekov: Ak zaplatíme 516 EUR a zároveň dostaneme 120 EUR a 42 EUR, tak rozdiel je 354 EUR. To je suma, ktorá nám reálne ročne odíde z peňaženky (stĺpec K)
 6. Informácia vychádzajúca z bodu 1 a 5: Ak reálne zaplatíme 354 EUR a rok predtým(bez prevádzkovania FVE) sme platili za EE 750 EUR, tak ročná úspora je 396 EUR (riadok 4).

fotovoltaika cena

Návratnosť fotovoltaickej elektrárne (fotovoltaika cena)

Zistili sme aká je ekonomika FVE. Koľko musíme platiť za EE aj počas prevádzkovania FVE, koľko ušetríme a koľko peňazí dostanem vo forme dotácií a za predaj nespotrebovanej EE. Zostáva posledná jednoduchá otázka: aká je návratnosť?

Už vieme, že

 • FVE 2 kWp stojí 4.000 EUR s DPH
 • Ročne šetríme za EE 396 EUR
 • Z predchádzajúcich dvoch odsekov vyplýva, že návratnosť je 10,1 roka, t.j. za 10,1 roka máme späť svojich 4.000 EUR

TAB 3: prehľad návratnosti FVE 2 kWp

cena za 1 kWp bez DPH bez DPH

1 667 €

cena za 1 kWp s DPH s DPH

2 000 €

počet kWp

2

cena za FVE 2 kWp spolu s DPH

4 000 €

ročná úspora

396 €

návratnosť rok

10,10

ročná miera návratnosti p.a.

 9,9%

Je to veľa, alebo málo?

To závisí od uhla pohľadu. Ak by sme mali peniaze v banke na termínovanom vklade, dostali by sme úrok 1,5%. Čo to v praxi znamená vidíme v TAB 4. Porovnanie výnosnosti FVE a terminovaného vkladu urobíme v TAB 5.

TAB 4: Výnosnosť termínovaného vkladu

bankový vklad

4 000 €

úroková sadzba

1,5%

úrok

60 €

daň z úroku (19%)

11 €

čistý výnos

49 €

TAB 5: porovnanie výnosnosti FVE a termínovaného vkladu

FVE

termínovaný účet

cena za 1 kWp bez DPH

1 667 €

cena za 1 kWp s DPH

2 000 €

počet kWp

2

cena za FVE 2 kWp spolu s DPH

4 000 €

4 000 €

ročná úspora/výnos

396 €

49 €

Návratnosť rok

10,10

82,31

ročná miera návratnosti p.a.

9,9%

1,5%

Vidíme, že 4.000 EUR na termínovanom vklade nám prinesie ročne  po zdanení 49 EUR.  Inštalácia FVE nám ročne prinesie 396 EUR, čo je cca 8x viacej. Dotácie pre FVE trvajú 15 rokov a životnosť FVE je cca 25-30 rokov. To neznie zle.

V praxi sa doteraz montovali fotovoltické elektrárne na poliach (2009-2011) a budovách firiem (2009- 2013). V týchto prípadoch sa dotácie každoročne upravovali (rozumej znižovali) a to

 • znižovaním dotácie na 1 kWh výkonu
 • zmenšovaním výkonu FVE, na ktorý sa poskytuje dotácia (v súčasnosti je to maximálny výkon 30 kWp)

Ak Vás zaujíma, ako je to s návratnosťou FVE 30 kWp, čítajte tu: Návratnosť fotovoltaickej elektrárne pre firmu 

Fotovoltaika cena – zhrnutie:

Ak berieme do úvahy aj ekonomickú stránku, tak prevádzkovať FVE sa podľa nášho názoru oplatí aj domácnostiam a aj firmám.

Musíte rátať s tým, že:

 • neviete byť úplne nezávislí na distribúcii EE
 • ušetríte maximálne 30-40% ročnej spotreby EE
 • Správne navrhnutá FVE pre domácnosť má návratnosť približne 10 rokov, t.j. výnos 10% ročne
 • Návratnosť FVE pre firmy je približne 7 rokov, t.j. výnos 14% ročne (dôvody prečo nájdete TU)
 • čím máte vyššiu spotrebu EE, tým viac sa FVE oplatí
 • čím drahšia EE, tým je rýchlejšia návratnosť FVE.

 

Pripravené v spolupráci s: www.easysun.sk, autor: Ján Bokroš, autorské práva vyhradené

Zaujala vás téma a máte ďalšie otázky?

Využite kontaktný formulár:

 • Spýtajte sa: energetických poradcov(pravý bočný panel) alebo
 • v prípade záujmu o riešenie pre úsporu energií vyplňte formulár na stránke zse.sk/dotacie

V našej sérii Fotovoltaika v praxi sa sa dozviete:

1. Čo je fotovoltaická elektráreň (publikované)
2. Umiestnenie fotovoltaickej elektrárne (publikované)
3. Meniče, zapojenie, monitoring (publikované)
4. Výkon fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom  (publikované)
5. Návratnosť fotovoltaickej elektrárne – fotovoltaika cena /tu/
6. Skúsenosti ľudí čo majú slnečné elektrárne
7. Idem stavať fotovoltiku
8. Ako vyberať dodávateľa

Zdieľajte:   Facebooktwittermail

Dobrý deň pán Sloboda,

áno, máte pravdu. Dotácia je 5 centov na kWp. Chybu sme urobili v sprievodnom texte. Za nesprávnu informáciu sa ospravedlňujeme a text sme okamžite opravili.
Zároveň Vám ďakujeme za upozornenie. J

S pozdravom
Ján Bokroš