Energetická efektívnosť krajín sveta – vedie Nemecko

Energetická efektívnosť krajín sveta

Rovnako tak, ako sa z pohľadu energetickej efektívnosti posudzujú domáce spotrebiče, či domy, porovnávajú sa medzi sebou aj samotné štáty, či dokonca jednotlivé kontinenty. Energetická efektívnosť jednotlivých krajín bola predmetom štúdie Americkej rady pre energetickú efektívnosť ekonomiky (ACEEE) v členení podľa jednotlivých sektorov ekonomiky.

V Amerike sa Rada pre energeticky efektívnu ekonomiku rozhodla uskutočniť štúdiu s cieľom zistiť, ktorá krajina sveta je energeticky najefektívnejšia v porovnaní s ostatnými. Výsledky výskumu ukázali, že práve Nemecko je svetovou jednotkou, pokiaľ ide o efektívne využívanie energie vďaka striktným pravidlám uplatňujúcim sa predovšetkým na stavby. Mexiko sa naopak v rebríčku umiestnilo na poslednom mieste. Smerom k Spojeným Štátom a Austrálii sa začínajú objavovať varovné hlasy namierené voči ich pomalému úsiliu v tejto oblasti. Čína naopak sa vyznačuje pomerne rýchlym tempom posilňovania opatrení v smejúcich k energetickej efektívnosti svojej ekonomiky.

Rada sa rozhodla udeliť prvé miesto Nemecku práve pre spomínané povinné pravidlá uplatňujúce sa pri obytných a komerčných budovách, ktorých cieľom je znižovať spotrebu energie o 20% do roku 2020, oproti roku 2008.

 „Sme potešení, že sme vyhrali prvé miesto“, povedal Philipp Ackermann z Nemeckej ambasády vo Washingtone. Taktiež poukázal na to, že Nemecko nielen že dosahuje ekonomický rast a zvyšuje svoju efektívnosť ale zároveň znižuje škodlivé vplyvy energetického priemyslu na životné prostredie.

Na druhom mieste sa umiestnilo Taliansko, pri ktorom tento výskum vyzdvihuje jeho efektívnosť v doprave. Na tretom mieste skončila EU ako celok. Čína a Francúzsko sa delia o štvrté miesto a po nich nasleduje Veľká Británia a Japonsko:

Energetická efektívnosť krajín sveta
Energetická efektívnosť krajín sveta

 

Z tejto štúdie ďalej vyplýva, že Čína používa menej energie na štvorcový meter než ktorákoľvek iná krajina, a to aj napriek tomu, že uplatňovanie pravidiel úspory energie budov je v praxi často nedôsledné. Čo sa týka úspor energie, Čína môže v budúcnosti urobiť oveľa viac, hoci ich snahy za posledne roky sú naozaj viditeľné.

Podľa štúdie však vykazuje spiatočnícky trend Austrália. Samotný jej premiér Tony Abbot má skeptický pohľad na vedu a jej vplyv na klimatické zmeny. Okrem iného, Austrália zrušila kontroverznú daň z oxidu uhličitého. Celkovo tak skončila na 10. mieste, pričom však Rada pochválila snahy krajiny pri úsporách budov a výrobe. Žiaľ ale pri doprave ich úspora zlyháva.

Pomerne zarážajúce je, že jedno z posledných miest patrí práve najväčšej svetovej ekonomike, teda USA. Rada konštatovala, že že napriek snahám Spojených Štátov a ich pokroku v oblasti úspor energie dochádza na národnej úrovni k obrovských energetickým stratám. ACEEE vypracovala pre vládu radu odporúčaní na zlepšenie energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch ekonomiky.

 

Autor: Lukáš Kovačovič, zdroj ACEEE

Zdieľajte:   Facebooktwittermail