Energetická certifikácia budovy: vyhotovenie certifikátu (+ video)

Energetická certifikácia

Posledným krokom k úspešnému certifikovaniu vášho domu je overenie projektovej dokumentácie a ďalších podkladov. Pred fyzickou obhliadkou objektu je potrebné zabezpečiť viacero dokumentov. Prečítajte si, na čo by ste určite nemali zabudnúť, aby energetická certifikácia skončila úspešne.

Energetická certifikácia a stavebná pripravenosť objektu

V prvom rade by mal byť váš dom pred začatím energetickej certifikácie dokončený. Zrealizované by mali byť zateplenie obalových konštrukcií objektu (fasáda, strecha, podlaha) a nainštalovaná technologická časť – vykurovanie, príprava teplej vody, elektroinštalácia a vetranie – klimatizácia. Pozrite si video, v ktorom odborník na energetickú certifikáciu budov podrobne popisuje jej priebeh:

Aby energetická certifikácia prebiehala hladko, je potrebné zabezpečiť nasledovné dokumenty:

Projektová dokumentácia – skutočné vyhotovenie stavby

architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa

vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie

zdravotechnika – projekt zdravotechniky

elektroinštalácia a vetranie – klimatizácia (energetická certifikácia rodinného domu a bytového domu si ich nevyžaduje)

Ostatné informácie a podklady

skladby obalových konštrukcií objektu: obvodovej steny, strechy, podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich hrúbky – rozmery)

špecifikácia otvorových konštrukcií (okná, dvere, garážové brány) – typ výrobkov, špecifikácia zasklenia, súčiniteľ prechodu tepla (U)

špecifikácia technologickej časti  objektu – vykurovanie, príprava teplej vody, elektroinštalácia a vetranie – klimatizácia (samotné systémy odovzdávania, výroby, zdroje energie, a pod.)

špecifikácia iných zdrojov energie (napr. krb, solárne panely, a pod.)

geometrické zameranie stavby

 

NÁŠ TIP: Energetický certifikát môžete mať výhodne, ak ste zákazníkom ZSE

 

Širokú problematiku energetickej certifikácie sme vám priblížili v našich minulých článkoch:

Energetický certifikát domu časť 1: začína to projektom

Energetický certifikát domu časť 2: energetické triedy

Energetický certifikát domu časť 3: ako stavať úsporný dom

Energetický certifikát budovy

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail