Elektronický jazyk Hypertaste rozozná chuť tekutín pomocou umelej inteligencie

elektronický jazyk

Spoločnosť IBM odhalila Hypertaste, elektronický jazyk, ktorý dokáže rozoznať a analyzovať rôzne tekutiny.

Elektronický jazyk simuluje chuťové bunky

Jeden z najdôležitejších ľudských zmyslov, chuť, je výsledkom tisícok rokov evolúcie. Vďaka nemu si môžeme vychutnávať rôzne jedlá či nápoje, ale zároveň nás varuje pred požitím nebezpečných látok. Aj keď existujú senzory, ktoré by mohli ľudský zmysel pre chuť nahradiť, stále kvôli technologickej bariére takéto senzory zatiaľ nedokážu nahradiť ľahkosť, s akou naše chuťové poháriky dokážu rozoznať rôzne látky. Tím inžinierov zo spoločnosti IBM však nedávno odhalil Hypertaste, elektronický jazyk, ktorý by sa mal pomocou umelej inteligencie priblížiť spôsobu, akým dokážu ľudia ochutnávať nápoje či jedlá.

Ako elektronický jazyk funguje

IBM označila Hypertaste ako elektronický jazyk pre rýchle a prenosné snímanie „odtlačkov prstov“ pre tekutiny. Dá sa využiť v situáciách, kedy je potrebný skutočne rýchly rozbor tekutín. Môže ísť napríklad o vzorky vody z jazier a riek, ale aj alkoholu. Okamžitá identifikácia a klasifikácia tekutín sa však dá aplikovať aj vo farmaceutickom a zdravotníckom priemysle. Na to samozrejme existujú špecializované laboratóriá, ale Hypertaste je výrazne rýchlejší a podľa výrobcu aj lacnejší spôsob. Využíva totiž elektrochemické senzory, zložené z párov elektród, z ktorých každá reaguje na prítomnosť kombinácie molekúl pomocou jednoducho merateľného signálu napätia. Kombinované napäťové signály všetkých párov elektród predstavujú ekvivalent odtlačku prsta danej kvapaliny. Kľúčom k fungovaniu týchto elektrochemických senzorov sú polymérne povlaky pokrývajúce každú elektródu. Tie sa syntetizujú v laboratóriu v švajčiarskom Zürichu a sú navrhnuté na zachytávanie širokej škály chemických informácií a umožňujú vysoký stupeň miniaturizácie.

Analýza za minútu

Súbor senzorov je skombinovaný s elektronikou, ktorá je nakonfigurovaná na meranie napätia v súbore elektród a dáta prenáša do prenosného zariadenia, akým je napríklad smartfón. Mobilná aplikácia ich potom ukladá na cloudový server, kde „zaškolený“ algoritmus strojového učenia porovnáva digitálny odtlačok prsta tekutiny s existujúcou databázou. Algoritmus zistí, ktorá tekutina v databáze je najviac podobná testovanej látke a výsledok posiela do mobilnej aplikácie. Celý proces klasifikácie a identifikácie trvá asi minútu. Veľkou výhodou je to, že sa dajú senzory rýchlo prekonfigurovať z akéhokoľvek miesta bez nutnosti zmeny hardvéru. Senzory sa okrem toho dokážu „učiť“ jeden od druhého. Vymieňajú si totiž informácie o každej novej tekutine, ktorú zaznamenajú. V budúcnosti by chcela IBM využiť elektronický jazyk Hypertaste aj pri komplexnejších tekutinách živých organizmov, ako je napríklad moč a vytvoriť tak metabolomický otlačok prsta, ktorý by reprezentoval okamžitú snímku ľudského zdravia.

Zdroj:

https://www.ibm.com

Zdieľajte:   Facebooktwittermail