Elektronická faktúra šetrí náklady aj prírodu

elektronická faktúra šetrí náklady aj prírodu

Každý z nás môže svoj prístup k životnému prostrediu aspoň trochu vylepšiť. Možností je mnoho a každý, hoc aj zdanlivo zanedbateľný čin, môže v konečnom súčte viacerých znamenať veľa. Používanie recyklovaného papiera namiesto papiera vyrobeného z buničiny, dodržiavanie zásad, ktoré šetria energetické zdroje, či prechod na elektronickú korešpondenciu a služby, akou je aj elektronická faktúra.

Jedným z najrýchlejšie realizovateľných a najjednoduchších riešení, ktoré so sebou prináša pohodlie a ďalšie množstvo výhod, je elektronická faktúra. Argumenty pre jej aktiváciu sú ako praktické, tak aj ekologické. Poďme si teda zhrnúť hlavné z nich.

Elektronická faktúra prináša komfort

  • ušetrí čas vám a náklady firmám, ktoré ich posielajú
  • máte ju poruke vo svojej mailovej schránke, vždy keď potrebujete
  • zlepší váš prehľad o zaplatených sumách a viete sa k nej kedykoľvek vrátiť
  • vďaka elektronickému podpisu ju môžete použiť ako daňový doklad
  • firmy na podporu jej aktivácie ponúkajú rôzne súťaže a benefity

Podľa hrubých prepočtov, ktoré sme získali od dodávateľa elektriny a plynu, spoločnosti ZSE, zmena jednej papierovej faktúry na elektronickú znamená úsporu 1 euro. Pre veľké spoločnosti, akými sú banky, telekomunikační operátori, či dodávatelia energií, ktorí pravidelne posielajú množstvu svojich klientov faktúry, to predstavuje celkom slušnú sumu.

Elektronickú faktúru ako prvá spomedzi dodávateľov energií zaviedla práve spoločnosť ZSE v roku 2006. Najprv bola určená iba pre firemných zákazníkov. Elektronická faktúra pre domácnosti ju nasledovala v roku 2010. Dnes sa o propagáciu jej výhod a o zvýšenie počtu jej užívateľov snaží ZSE rovnako, ako jedna z prvých.

Popri ekonomických a praktických dôvodoch sa môže elektronická faktúra tešiť aj podpore zo strany ochrancov životného prostredia.

Elektronická faktúra a argumenty ekológov

Prechod na elektronickú komunikáciu sa skloňuje stále častejšie a čísla hovoria jednoznačne proti používaniu papierových faktúr:

  • jeden strom môže za svoj život absorbovať z ovzdušia až tonu oxidu uhličitého
  • vyrúbaním jedného dospelého stromu príde o kyslík viac ako 70 ľudí
  • obyvateľ Slovenska ročne spotrebuje až 85 kg papiera, v Európskej únii je to až 180 kg a v USA pripadá na obyvateľa dokonca až 300 kg papiera za rok
  • výroba recyklovaného papiera vyžaduje o 64 % menej energie ako výroba papiera z buničiny, a pritom môže zachrániť veľa stromov
aktivovaná elektronická faktúra od ZSE vás dostane do hry o ekologické darčeky.
Papier sa dá použiť aj na krajšie veci, ako je faktúra.

Aj keď vo využívaní elektronickej faktúry sú ešte na Slovensku rezervy, počet aktivovaných elektronických faktúr rastie. Napríklad e-faktúru v ZSE si mesačne aktivuje v priemere 500 ľudí väčšinou vo veku 30 – 40 rokov. Či už patríte do tejto skupiny alebo nie, nechajte sa presvedčiť niektorým z uvedených argumentov a aktivujte si elektronickú faktúru za elektrinu alebo plyn aj vy. Prispejte svojim „malým“ činom k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia.

NÁŠ TIP: Aktivujte si e-faktúru v ZSE

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail