Dotácie 2015: dotácie pre fotovoltaiku až do výšky 50%

Dotácie 2015: v polovici augusta Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá  administratívne zabezpečuje celý proces dotácií pre obnoviteľné zdroje energií (OZE), vydala  ďalšie tlačové správy, v ktorých informuje o stave dotácií. Súčasne dostávame veľa otázok typu: v akom stave celý proces je.

Známa výška dotácií

Tak sme sa dočkali, výška dotácií pre fotovoltaické systémy je známa. Oficiálne stanovisko k výške je nasledovné:

  • Dotácie sú určené pre fotovoltaické systémy pre rodinné domy
  • Výška dotácie je
    • 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny (EE)
    • 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu EE
  • Dotácia nesmie prekročiť 50% oprávnených nákladov
  • Dotácia bude poskytovaná formou poukážok. Očakáva sa, že domácnosti budú platiť dodávateľom FVE kombináciou peňazí a poukážok.

Dotácie 2015: ako sa dotácia prejaví v praxi

Čo to v praxi znamená si ukážeme na príkladoch. Pre jednoduchosť sa nebudeme venovať bonusu za akumuláciu EE.

Príklad 1. FVE 1 kWp

Chceme nainštalovať – FVE 1 kWp

Predajná cena – 2.400 EUR s DPH

Dotácia pre FVE 1 kWp  – 1.200 EUR, t.j. 50%

 

Príklad 2. FVE 2 kWp (naša známa z článkov Fotovoltaika v praxi 4 a 5)

Chceme nainštalovať – FVE 2 kWp

Predajná cena – 4.000 EUR s DPH

Dotácia pre FVE 2 kWp:

Prvý 1 kWp  – 1.200 EUR,

ďalší 1 kWp (1*900) – 900 EUR

Spolu dotácia – 2.100 EUR, čo je viac ako 50% a preto sa dotácia upraví na výšku max. 50% z ceny inštalovanéj FVE, t.j 2.000 EUR.

 

Príklad 3. FVE 5 kWp

Chceme nainštalovať – FVE 5 kWp

Predajná cena – 8.500 EUR s DPH

Dotácia pre FVE 2 kWp:

Prvý 1 kWp – 1.200 EUR,

Ďalšie 4 kWp (4*900) – 3.600 EUR

Spolu dotácia – 4.800 EUR, čo je viac ako 50% a preto sa dotácia upraví na jej maximálnu výšku, t.j. 2.550 EUR, čo je v tomto prípade rovných 30%.

 

Na konkrétnych príkladoch vidíme, že pri menších FVE zariadeniach (podľa môjho odhadu tých bude väčšina) je dotácia 50% oprávnených nákladov. Pri väčších je to menej, ale ani 30% nie je zlé. Úradníkom zo SIEA patrí vďaka, že mysleli aj na „dolných 5 miliónov Slovákov“. Budúcnosť ukáže koľko z nich využije túto príležitosť. My s kolegami určite!

Žiadosť o dotácie si zatiaľ nemôžete podať, systém sa momentálne dolaďuje. Podľa vyjadrenia kompetentných úradníkov, počas tohtoročnej jesene má byť systém prevádzkyschopný. Nezabudnime však, že jeseň trvá do 21. decembra. Budeme Vás informovať

 

Pripravené v spolupráci s: www.easysun.sk, autor: Ján Bokroš, autorské práva vyhradené

Zaujala vás téma a máte ďalšie otázky?

Využite kontaktný formulár:

  • Spýtajte sa: energetických poradcov(pravý bočný panel) alebo
  • v prípade záujmu o riešenie pre úsporu energií vyplňte formulár na stránke zse.sk/dotacia

V našej sérii Fotovoltaika v praxi sa sa dozviete:

1. Čo je fotovoltaická elektráreň (publikované)
2. Umiestnenie fotovoltaickej elektrárne (publikované)
3. Meniče, zapojenie, monitoring (publikované)
4. Výkon fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom  (publikované)
5. Návratnosť fotovoltaickej elektrárne – fotovoltaika cena /tu/
6. Fotovoltaika v praxi (6): dotácie 2015
7. Dotácie pre fotovoltaiku až do výšky 50%

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail