Dotácie 2015 (3): Dotácie pre tepelné čerpadlá

dotácie 2015 tepelné čerpadlo

Dotácie 2015: V posledných mesiacoch sa sústredí veľká pozornosť na dotácie súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE). Najčastejšie skloňovanou témou je fotovoltaika, trochu v úzadí ostávajú tepelné čerpadlá. V tomto článku rozoberáme práve tému čerpadiel, nakoľko nielen na inštaláciu fotovoltaických systémov môžete získať dotáciu. 

Tepelné čerpadlá sú zariadenia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Dotácia je

  • 370 EUR na 1 kW výkonu tepelného čerpadla
  • maximálne však 3 700 EUR, t.j. podpora je maximálne pre 10 kW tepelného výkonu čerpadla

dotácie 2015 tepelné čerpadlo

Ak chcete zistiť s akou výškou dotácie by ste mohli počítať, tak dopracovať sa k výsledku nie je tak jednoduché ako u fotovoltaiky https://www.setri.sk/dotacie-2015-dotacie-pre-fotovoltaiku-az-vysky-50/.

Dotácie 2015 – výpočet dotácie na tepelné čerpadlo

Dotácia je stanovená na 1 kW výkonu, ten sa však počíta rôzne pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel a jednotlivé teploty vstupov a výstupov. V spolupráci s odborníkmi na tepelné čerpadlá sme pripravili orientačnú tabuľku cien tepelných čerpadiel vzduch-voda vrátane dovozu, inštalácie a pripojenia na vykurovací systém, v našom prípade pre novostavbu.

Tepelné čerpadlo (TČ)

typ domu 1

typ domu 2

veľkosť vykurovanej plochy domu m2 100 – 150 150 – 200
TČ: investícia s DPH EUR 8.500-11.000 9.500 – 12.500
Výkon na vykurovanie kW 4 – 8 6 – 10
dotácia* EUR 1.480 – 2.960 1.800 – 3.700
investícia po dotácii** u dodávateľa u dodávateľa

*   výška dotácie závisí od konkrétneho modelu čerpadla

** zistíte u dodávateľa, môže sa stať, že na lacnejšie TČ dostanete vyššiu dotáciu ako na drahšie TČ

Ak si plánujete zadovážiť tepelné čerpadlo, o jeho vhodnosti a podrobnostiach ohľadom dotácií sa informujte u vášho dodávateľa.

Žiadosť o dotácie si zatiaľ nemôžete podať, systém sa stále dolaďuje a mal by byť prevádzkyschopný počas tohtoročnej jesene. Jej koniec (21. december) sa však nezadržateľne blíži.

Dotácie môžete využiť pre oba systémy súčasne – fotovoltaiku i čerpadlo

A nezabudnite, fotovoltické zariadenia sú vhodným doplnkom k domom využívajúcich tepelné čerpadlá. Dotácie môžete využiť pre obidve zariadenia. Zvlášť pre tepelné čerpadlo a zvlášť pre fotovoltaické zariadenia.

 

Tento článok sme pripravili za láskavého prispenia: Ing. Peter Borčány, www.geotherm.sk

www.easysun.sk, autor: Ján Bokroš, autorské práva vyhradené

Zdieľajte:   Facebooktwittermail