Dotácie 2015 (2): 10 krokov k dotácii na fotovoltaiku pre rodinný dom

dotácie

V predchádzajúcom článku Dotácie 2015: Dotácie pre fotovoltaiku až do výšky 50% sme sa dozvedeli výšku dotácie pre fotovoltaickú elektráreň. Tieto dotácie budú zabezpečené ľudovo povedané z EÚ fondov.

Oficiálne dotácie pôjdu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie, programového obdobia 2014-2020

 • Operačného programu Kvalita životného prostredia
  • Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
   • Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov (OZE)
    • Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE (malé OZE)
    • Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji (malé OZE-BSK)

Realizáciou dotácie pre fotovoltaiku (a pre ďalšie OZE: veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá) je poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá  administratívne zabezpečuje celý proces. SIEA spustila pre tento účel projekt www.zelenadomácnostiam.sk .

Dotácia je určená pre malé inštalácie fotovoltaických elektrární (FVE) do 10 kWp v rodinných a bytových domoch. Dnes sa budeme venovať iba rodinným domom a oboznámime vás v 10-ich krokoch ako by ste mali postupovať.

10 krokov, ako získať dotácie

 1. Zoznámte sa s podmienkami podpory

Overte si či máte nárok na dotáciu. Informácie môžete získať na stránkach www.zelenadomacnostiam.sk  v časti Všeobecné podmienky na podporu využitia OZE….  alebo u svojho dodávateľa FVE.

 1. Je fotovoltaika pre váš rodinný dom vhodná?

Nie vždy sa FVE pre váš rodinný dom hodí. Ide o prípady malej spotreby elektrickej energie, nevhodne orientovanej strechy, zlého technického stavu strechy alebo zatienenej strechy. To samozrejme nie sú dôvody, prečo by ste si nemali namontovať FVE s dotáciou, ale zvážte efektivitu tohto kroku.

 1. Vyberte si dodávateľa FVE

Nie každý Vám môže dodať FVE. Môže to urobiť iba dodávateľ (=zhotoviteľ), ktorý má zmluvu so SIEA a je zverejnený na stránke Zelená domácnostiam v časti Zoznam oprávnených zhotoviteľov. Určite si svojho dodávateľa FVE skontrolujte, či je v zozname.

 1. Uzavrite zmluvu s dodávateľom

Ak vás dodávateľ FVE presvedčí, že on je ten pravý pre vás, tak neváhajte. Ako vyberať dodávateľa iste viete. Neskoršie Vám poradíme na čo si dať pozor pri výbere dodávateľ fotovoltaiky.

 1. Žiadosť o vydanie poukážky

Predpokladáme, že Vami vybraný dodávateľ Vám poradí ako na to. Počítajte s tým, že budete musieť vyplniť elektronický formulár. Zatiaľ nie je presne jasné aké dáta budú požadované. Ale určite dáta o majiteľovi rodinného domu, LV, dáta o FVE.

 1. Poukážka

Najneskôr do 30 dní od požiadania dostanete od SIEA e-mailom Zmluvu o poskytnutí dotácie a poukážku. Zmluvu musíte podpísať úradne overeným podpisom (na matrike alebo u notára) a prostredníctvom dodávateľa pošlete späť SIEA. Na poukážke bude dátum, dokedy musíte mať FVE nainštalovanú (môžete ho prekročiť o 30 dní). V prípade, že  nemáte e-mail, riešenie sa iste nájde. Sme vynaliezaví Slováci J, aj keď internet sme nevymysleli.

 1. Montáž FVE

S touto časťou si poradí dodávateľ v súčinnosti s Vami. Tu iba pozor na termíny!

 1. Odovzdanie FVE do prevádzky, doklady

Predpokladám, že ak nie všetku, tak väčšinu administratívy za vás vybaví dodávateľ. Vy musíte mať Zmluvu so SIEA, potrebné čestné prehlásenia (že spĺňate podmienky pre dotáciu) a povinné prílohy (napr. LV). Dodávateľ Vám musí sprevádzkovať vašu FVE (funkčné skúšky).

 1. Platba

Za funkčné dielo treba zaplatiť. Budete platiť kombináciou vašich peňazí (v hotovosti, z účtu) a poukážkami.

Príklad: za našu známu FVE 2 kWp z Fotovoltaika v praxi (5) za 4.000 EUR s DPH zaplatíte 2.000 EUR vašimi peniazmi a poukážkami v hodnote 2.000 EUR.

   10. Preplatenie poukážky

Tento bod vás až tak nemusí zaujímať. Váš dodávateľ si požiada o preplatenie poukážok. Ak bude všetko v poriadku, tak dostane zaplatené od SIEA.

Rámec, ako dotácie budú fungovať je viac-menej jasný. Všeobecne viac, v detailoch menej. Keď sa dozvieme podrobnosti, budeme vás informovať.

Prajeme Vám veľa slnečných dní.

Pripravené v spolupráci s: www.easysun.sk, autor: Ján Bokroš, autorské práva vyhradené

Zdieľajte:   Facebooktwittermail